Trang chủ > Về chúng tôi >Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ của chúng tôi

Bên cạnh các sản phẩm hiện có, chúng tôi có thể sản xuất nhiều sản phẩm khác nhau theo bản vẽ hoặc mẫu của khách hàng. Trong giai đoạn đầu, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn một cách chi tiết. Sau khi sản phẩm được xác nhận, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng mẫu hàng hóa trước khi sản xuất. Khi khách hàng xác nhận, chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept